S.C. Salubritate Craiova S.R.L. organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

– 4 posturi de conducator autospeciala, pe o perioada determinata, in cadrul Sectiei Coloana Auto;
– 2 posturi de conducator autospeciala, pe o perioada nedeterminata, in cadrul Sectiei Coloana Auto.
Dosarele de concurs se depun la sediul societatii, la Compartimentul Resurse Umane, pana la data de 16.06.2017, ora 12.00. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0251/412.628, interior 119.

Conditii specifice de participare la concurs:
– permis de conducere categoria B,C
– minim scoala profesionala
– certificat de atestare profesionala pentru transport marfa
– 5 ani experienta in conducerea autovehiculelor din categoria C.

Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
– cerere de inscriere la concurs
– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz
– copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor
– certificat de atestare profesionala
– permis de conducere
– copia carnetului, conform cu originalul sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca
– cazierul judiciar
– fisa medicala din care sa rezulte ca este apt pentru ocuparea postului de conducator autospeciala (aviz siguranta circulatiei si aviz psihologic)
– curriculum vitae.

Bibliografie: Codul Rutier ( OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare).

1. Proba scrisa se desfasoara la sediul societatii, strada Brestei, nr. 129A, in data de 22.06.2017, ora 10.00.
2. Proba practica se desfasoara la sediul societatii, strada Brestei, nr. 129A, in data de 26.06.2017, ora 13.00.