Contracte

Detalii cu privire la actele necesare incheierii contractelor, programul casieriei, modalitati de plata a facturi, etc.

Obligativitatea incheierii contractului de prestare a serviciului de colectare a deseurilor

Potrivit Regulamentului privind desfasurarea activitatilor de salubrizare in municipiul Craiova, reprezentand Anexa 13 la Contractul de delegare a gestiunii pentru activitatile serviciului de salubrizare, aprobat prin hotarare a Consiliului Local a Municipiului Craiova, SC Salubritate Craiova SRL va incheia contracte de prestari servicii cu urmatoarele categorii de utilizatori: a) proprietari de gospodarii individuale sau reprezentanti ai acestora; b) asociatii de proprietari/locatari, prin reprezentantii acestora; c) operatori economici; d) institutii publice. Potrivit hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 319/2009, art. 33 lit. e, cu modificarile ulterioare, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 500-1.500 lei (persoane fizice) sau […]

Read more...


Incetarea contractului cu SC Salubritate Craiova SRL

Titularul de contract (persoana fizica sau juridica) va inainta o cerere in acest sens adresata conducerii SC Salubritate Craiova SRL, in care va specifica: numele si prenumele titularului de contract, adresa de ridicare a deseurilor, motivul pentru care doreste incetarea contractului. De asemenea, in cazul in care titularul are incheiat un contract de comodat sau de inchiriere pentru europubela cu SC Salubritate Craiova, are obligatia sa o returneze si sa ataseze solicitarii de incetare a contractului avizul de predare a europubelei la magazia unitatii. Solicitarea trebuie depusa cu 30 de zile inainte de incetarea contractului, dupa achitarea la zi a […]

Read more...


Scaderea unui numar de persoane de la plata gunoiului

In cazul in care doreste scaderea uneia sau a mai multor persoane de la plata gunoiului, titularul de contract va inainta o cerere in acest sens adresata conducerii SC Salubritate Craiova SRL in care va specifica: numele si prenumele titularului de contract, adresa de ridicare a deseurilor, numarul de persoane pe care il doreste scazut, motivul pentru care doreste operarea acestei reduceri. Titularul contractului trebuie sa anexeze dovezi ale faptului ca persoanele scazute nu vor mai locui la respectiva adresa. Acestea pot fi fie declaratii ale vecinilor (abonati ai SC Salubritate Craiova SRL) care confirma faptul ca persoanele respective nu […]

Read more...


Acte necesare pentru incheierea contractului de ridicare a molozului

Pentru incheierea contractului de ridicare a molozului, persoanele fizice vor avea asupra lor buletinul sau cartea de identitate, iar persoanele juridice stampila societatii/institutiei. La incheierea contractului de ridicare a molozului, beneficiarul va plati contravaloarea ridicarii cantitatii de moloz rezultate, potrivit calculatiei din memoriul tehnic. Cum trebuie sa procedati in cazul in care trebuie sa evacuati molozul? Pot depune cereri de ridicare a molozului doar persoanele fizice sau juridice care detin un contract de ridicare a molozului, precum si un aviz tehnic aflat inca in perioada de valabilitate. Beneficiarul va inainta catre SC Salubritate Craiova SRL o cerere prin care va […]

Read more...


Acte necesare pentru incheierea contractului de salubritate

Fiecare persoana fizica si agent economic este obligat sa incheie un cotract de salubritate cu SC Salubritate Craiova SRL. Va prezentam actele necesare pentru incheierea acestui acord.   Persoanel Fizice: -copie B.I./C.I.; -copie act proprietate; -nomenclatura stradala   Agenti Economici: -copie C.U.I.; -copie C.I.F.; -extras de cont bancar; -copie act spatiu; -copie C.I./B.I. administrator; -stampila. Colectare Selectiva (doar pentru agentii economici)- act aditional la cel incheiat de catre agenitii economici, sau reactualizat cu data de 01.02.2011.

Read more...