Avizul tehnic

Detalii cu privire la obtinerea avizului tehnic.

Program Birou Avizare

Biroul Avizare din cadrul SC Salubritate Craiova SRL are urmatorul program de lucru cu publicul:   Luni, miercuri, vineri – 8:00-16:00 Marti – 8:00-12:00 Joi – 8:00-12:00

Read more...


Emitere aviz tehnic pentru solicitantii de certificate de urbanism

Cine solicita avizul? Au nevoie de avizul tehnic pentru amplasament dat de SC Salubritate Craiova SRL persoanele fizice sau juridice carora li s-a impus, in cadrul certificatului de urbanism, obtinerea acestui aviz. Documentatia necesara obtinerii avizului Solicitantul va depune la registratura SC Salubritate Craiova SRL, din strada Brestei, nr. 129A, precum si la Serviciul Autorizatii in Constructii, Obtinere Avize, Taxe din cadrul Directiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului din Primaria Municipiului Craiova, urmatoarele acte: – aviz tehnic (original) – certificat de urbanism (copie) – plan de situatie/plan de incadrare in zona, anexa la certificat de urbanism (copie) – act de proprietate […]

Read more...