Despre noi

Bilant

Consultati aici situatiile financiare semestriale ale SC Salubritate Craiova SRL, la 30.06.2017. Consultati aici situatiile financiare anuale ale SC Salubritate Craiova SRL, pe anul 2016, precum si Raportul administratorului pe anul 2016. Consultati aici Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor prin care au fost aprobate situatiile financiare ale SC Salubritate Craiova SRL pe anul 2016. Consultati aici situatiile financiare anuale ale SC Salubritate Craiova SRL, pe anul 2015.

Read more...


Buget de venituri si cheltuieli

Consultati aici Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2017. Consultati aici Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor prin care a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017. Consultati aici Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2016.

Read more...


Organizarea si functionarea societatii

Consultati aici Regulamentul de Organizare si Functionare Consultati aici Regulamentul de Ordine Interioara

Read more...


Organigrama

Consultati aici organigrama SC Salubritate Craiova SRL

Read more...


Conducere executiva

Administrator/Director general- Mihai-Vlad Butari Director economic- Doina Gîngioveanu Director comercial- Alin Ruiu Director tehnic- Sorin Ciobanu

Read more...


Next Page »