Despre noi

Bilant

Consultati aici situatiile financiare anuale ale SC Salubritate Craiova SRL, raportul auditorului independent si raportul administratorului, pe anul 2017, si Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor prin care au fost aprobate situatiile financiare pe 2017 si organigrama SC Salubritate Craiova SRL aici Consultati aici situatiile financiare ale societatii la data de 30.06.2018. Consultati aici situatiile financiare semestriale ale SC Salubritate Craiova SRL, la 30.06.2017. Consultati aici situatiile financiare anuale ale SC Salubritate Craiova SRL, pe anul 2016, precum si Raportul administratorului pe anul 2016. Consultati aici Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor prin care au fost aprobate situatiile financiare ale SC Salubritate […]

Read more...


Buget de venituri si cheltuieli

Consultati aici Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2018. Consultati aici Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor prin care a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018. Consultati aici Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2017. Consultati aici Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor prin care a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017. Consultati aici Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2016.

Read more...


Organizarea si functionarea societatii

Consultati aici Regulamentul de Organizare si Functionare Consultati aici Regulamentul de Ordine Interioara Consultati aici Declaratia nefinanciara pe anul 2017

Read more...


Organigrama

Consultati aici organigrama SC Salubritate Craiova SRL

Read more...


Conducere executiva

Administrator/Director general- Mihai-Vlad Butari Director economic- Doina Gîngioveanu Director comercial- Alin Constantin Ruiu Director tehnic-

Read more...


Next Page »