Bilant

Consultati aici situatiile financiare anuale ale SC Salubritate Craiova SRL, pe anul 2016, precum si Raportul administratorului pe anul 2016.

Consultati aici Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor prin care au fost aprobate situatiile financiare ale SC Salubritate Craiova SRL pe anul 2016.

Consultati aici situatiile financiare anuale ale SC Salubritate Craiova SRL, pe anul 2015.