Bilant

Consultati aici situatiile financiare semestriale ale SC Salubritate Craiova SRL, la 30.06.2017.

Consultati aici situatiile financiare anuale ale SC Salubritate Craiova SRL, pe anul 2016, precum si Raportul administratorului pe anul 2016.

Consultati aici Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor prin care au fost aprobate situatiile financiare ale SC Salubritate Craiova SRL pe anul 2016.

Consultati aici situatiile financiare anuale ale SC Salubritate Craiova SRL, pe anul 2015.